Větné členy - příslovečná určení

Příslovečná určení (místa, času, způsobu, příčiny, účelu a mnohá další) krásně rozvíjejí ostatní větné členy v mnoha souvětích. Dokážete je správně určit a odlišit od sebe? Jaká mají pravidla? To si vše procvičíme společně v této sekci s testy na tzv. PU. Ze školních větných rozborů jistě víte, co tato zkratka znamená. Nezvládáte naše cvičení vyplnit bez jediné chybky? Zopakujte si základní pravidla pro příslovečné určení.

Obtížnost