Větné členy – příslovečná určení

Příslovečná určení (místa, času, způsobu, příčiny, účelu a mnohá další) krásně rozvíjejí ostatní větné členy v mnoha souvětích. Dokážete je správně určit a odlišit od sebe? Jaká mají pravidla? To si vše procvičíme společně v této sekci s testy na tzv. PU. Ze školních větných rozborů jistě víte, co tato zkratka znamená. Nezvládáte naše cvičení vyplnit bez jediné chybky? Zopakujte si základní pravidla pro příslovečné určení.

Hledání příslovečného určení ve větě – PRAVOCVIKO (15)

14. 03. 2017

Příslovečné určení patří mezi rozvíjející větné členy. Nejčastěji závisí na slovese ale i přídavném jménu nebo příslovci. Uvádí okolnosti, za kterých slovesný děj probíhá. Na příslovečné určení se ptáme různými otázkami, např. kdy? kde? jak? proč? V tomto cvičení máte za úkol najít příslovečná určení ve větách.

Pokračujte