Základní škola - 2. a 3. třída - diktáty

Výlučně pro žáky a žákyně 2. a 3. třídy základní školy jsme připravili jednoduchá cvičení, která jim pomohou s plným porozuměním pravopisu a gramatiky vyučované na těchto školních stupních. Tato cvičení můžete použít jako základ pro své domácí procvičování (a doučování). Pokud nezvládáte tato cvičení splnit na jedničku s hvězdičkou, podívejte se na jednotlivá pravidla pravopisu a osvěžte si je.

Typ cvičení

Diktát pro 2. ročník ZŠ – DOPLŇOVAČKA (7)

Opět myslíme na nejmladší žáčky, proto má diktát málo pravopisných jevů. Ovšem text od Jana Aldy výborně poslouží k procvičování základních pravopisných pravidel. Úkolem je označit ze dvou variant tu správnou. Nikam nespěchejte, raději si věty vždy pořádně přečtěte! 😉

Pokračujte