Slovní druhy - příslovce

Jak správně určovat příslovce? Jak je odlišit od dalších slovních druhů? A proč je vlastně určujeme? To se dozvíte v této specifické sekci. Měla by vám pomoci především s procvičením znalostí o tomto slovním druhu. Pokud si je potřebujete jen osvěžit, poslouží vám dobře i naše pravidla pro příslovce.

Obtížnost

Hledání příslovce ve větě – PRAVOCVIKO (12)

Příslovce patří mezi neohebné slovní druhy a vyjadřují bližší okolností dějů a vlastností. Můžeme je rozdělit na příslovce místa, času, způsobu, příčiny a míry. Ve větě má nejčastěji funkci příslovečného určení. Najdeš ve větách všechny příslovce? 🙂

Pokračujte