Slovní druhy - podstatná jména

Obtížnost

Test – Určování pádů (10)

Nechceme se věnovat pouze pravopisu, ale i gramatice, na které začneme intenzivněji pracovat počátkem října. Dnes se podíváme na určování pádů podstatných jmen, což patří k základním dovednostem při jazykovém rozboru. Pojďme si je tedy procvičit…

Pokračujte