Slovní druhy – citoslovce

Citoslovce patří mezi specifické druhy slovních druhů. Nejsou moc používané, ale přesto byste je měli být schopni odlišit od ostatních slovíček. Pomůžeme vám s tím několika diktáty/testy. Pokud je nezvládáte vyplnit bez jediné chybičky, doporučujeme vám k procvičení naše pravidla pro citoslovce.