Slovní druhy - číslovky

Jaká slovíčka patří mezi číslovky? Jak správně psát řadové druhy? Jak číselná data? Procvičte si své znalosti v mnoha on-line diktátech, které jsme pro vás připravili. Vše o číslovkách se dozvíte v našich pravidlech.

Obtížnost

Hledání číslovky ve větě – PRAVOCVIKO (12)

Číslovky označují množství, počet, pořadí apod. Jsou plnovýznamovým slovním druhem a skloňují se podle vzorů podstatných nebo přídavných jmen či zájmen. Číslovky dělíme na určité a neurčité. Najdete je v tomto cvičení všechny? 🙂

Pokračujte

Test – Druhy číslovek

Tápete v určování druhů číslovek? Nevíte, jestli daná číslovka je základní, řadová, druhová či násobná? Procvičte si to v našem on-line cvičení.

Pokračujte