PRAVIDLA – Jak píšeme číslovky

Připravili jsme pro vás článek o číslovkách. Už žádné chyby v jejich psaní.

Číslovky – jak je správně píšeme?

Číslovky jsou ohebný slovní druh. Určují počet, pořadí nebo množství. Dělíme je na určité (ty udávají přesný počet nebo pořadí – tři, osm, pátý) a neurčité (ty neudávají přesný počet – několik, několikátý).

Číslovky se dále dělí na:

základní

ptáme se na ně otázkou Kolik?

Šest, 15, tisíc

řadové

ptáme se na ně otázkou Kolikátý?

Šestý, patnáctý, tisící

druhové

ptáme se na ně otázkou Kolikero?

Šestero, patnáctero, tisícero

násobné

ptáme se na ně otázkou Kolikrát? Kolikanásobný?

Šestkrát, patnáctkrát, tisíckrát

Šestinásobný, patnáctinásobný, tisícinásobný

Pravopis číslovek

Číslovky můžeme psát slovy nebo číslicí. Při psaní číslicí se často chybuje v rozlišení základních a řadových číslovek. Za řadovou číslovkou je třeba napsat tečku, naopak za základní se tečka psát nesmí.

Sejdeme se v 17 hodin. (sedmnáct) – číslovka základní
Sejdeme se po 17. hodině (sedmnácté) –  číslovka řadová
Chodíme do 7. třídy (sedmé) – číslovka řadová
Je to na 10. straně (desáté) – číslovka řadová
Je to na straně 10 (deset) – číslovka základní

S číslovkami se někdy pojí i procenta. Psaní procent je také jednou z častých chyb. Rozdíl tu vytváří mezera mezi číslicí a značkou %.

Příklad

10(mezera)% (deset procent)

10% (desetiprocentní)

K volbám přišlo 65 % všech občanů.

Jedná se o 20% roztok.

Pošli tento příspěvek svému blízkému