Pravopis zájmen - diktáty

0% Splněno
6 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Tato kategorie je velmi specifická a málokdy ve školách do hloubky probíraná. I přesto jsme se pravopisu zájmen věnovali v několika speciálních diktátech a testech.

Pravopis zájmen

13 úloh Doplňovačka Vysvětlení 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 8. třída ZŠ 9. třída ZŠ
0% Prům. úspěšnost
0 pokusů

Procvičování pravopisu zájmen není ve školách věnován dostatečný prostor, proto jsme vytvořili cvičení, kde si tuto specifickou látku můžete procvičit. Asi nejčastěji se s pravopisem zájmen setkají žáci 6. ročníků, ale je určeno všem žákům a studentům, kteří si nejsou v této pravopisné kapitole zcale jistí.

Pokračovat