Význam slova - testy

Obtížnost

Homonyma

Naučíme vás správně určovat homonyma v jednotlivých slovních případech. Tyto testy zaměřené na určování významu slova ve větě pro vás budeme i nadále rozšiřovat a připravovat obtížnější příklady homonym.

Pokračujte