Slohové práce

PRAVIDLA – Administrativní styl

Jako máme různé styly oblékání, tak máme i v češtině pro psaní textů různé funkční styly – stejně jako nemůžeme jít k maturitě v pyžamu, nemůžeme ani napsat úřední dopis plný rýmů a nářečních výrazů. Právě na styl náležící úřednímu dopisu, tedy styl administrativní, se v tomto článku zaměříme.

Pokračujte

Slohový útvar – Úvaha

Mezi velmi často vybírané slohové útvary patří úvaha. Nezní totiž vůbec složitě. Schopnost vyprávět nemá každý, žádost či výklad vyžadují odbornější znalosti stylu i tématu… Ale uvažovat? To dokáže každý! Přestože totiž není vůbec složitá, „prostě se zamyslet“ k jejímu napsání bohužel stačit nemusí.

Pokračujte

Slohový útvar – Vypravování

Vypravování patří (nejen) u maturity mezi často vybírané útvary, a to především proto, že se na první pohled tváří jako nejjednodušší. Nemá přeci až tak komplikovanou strukturu, žádné složité náležitosti.

Pokračujte

Slohový útvar – Motivační dopis

Jsou slohy, které napíšete ve škole, u maturity… a to bude možná naposledy. Pak už vám k ničemu nebudou. Stane se z vás atomový fyzik, který rozhodně nebude muset dokazovat světu, že umí napsat skvělé vypravování.

Pokračujte