Vyjmenovaná slova po F – diktáty

Vyjmenovaná slova po F jsou velmi netradiční jazykovou disciplínou, protože takovýchto slov v češtině moc nemáme. V podstatě všechna slovíčka, která můžeme zařadit do této lingvistické kategorie jsou cizího původu (či slova přejatá). A tedy je jejich pravopis jednoduchý - nebo ne?