Psaní velkých písmen – diktáty

Velká písmena pro 8. – 9. ročník ZŠ (30)

Procvičujte pravopis velkých písmen v dalším cvičení, které je primárně zaměřené pro žáky 8. – 9. ročníků základní školy, ale pochopitelně procvičovat mohou všichni, protože opakování je matka moudrosti. 😉

POKRAČUJTE

Velká písmena – souhrnné cvičení 14 (30)

Správné psaní velkých písmen na začátcích slov by mělo být základním kamenem psaného projevu snad každého z nás. Ale nekvalitní školní výuka se na nás negativně podepsala a mnohdy nevíme, jaké velké písmeno se píše v názvu našeho rodného města (mnoho z našich návštěvníků nám píše podobné zprávy).

POKRAČUJTE