Psaní s/z/vz – diktáty

Souhrnné cvičení s/z/vz 3 (15)

4. 06. 2012

Pravopis s/z/vz není snadný. Často zápasí s vyjmenovanými slovy a velkými písmeny o titul nejobtížnějšího pravopisu. Proto pro vás máme cvičení, které by mohlo pomoci.

Pokračujte