Zdvojené souhlásky a jejich pravopisné užití – PRAVIDLA

Občas tápeme ve slovech, která běžně používáme, ale najednou je máme napsat a nevíme, zda se píší dvě souhlásky, nebo jen jedna… Pojďme to rozseknout a ujasnit si pravopis zdvojených souhlásek. Pak už nás nepřekvapí ani ty nejtěžší příklady.

Pojďme si udělat pravopisnou rozcvičku hned z kraje dne, kdy to přemýšlí nejvíce.

Víte, jak vznikají zdvojené souhlásky?

Zdvojené souhlásky vznikají při těchto úkonech:

  • skládání,
  • odvozování příponami,
  • odvozování předponami,
  • u výjimek a v ustálených případech.

Dvě souhlásky rozliší význam slov

Jedním z důvodů, proč se píší dvě n ve slově, je potřeba rozlišit význam slov se zdvojenými souhláskami od slov, které mají jen jednu souhlásku.

podaná ruka / poddaný sluha
nejedovatý had / nejjedovatější had
říční raci / bílí racci

Nejčastější zdvojení – psaní dvou n

Proč se ve slovech píšou dvě n? Protože v nich dochází k odvozování příponou -ní a -ný, a to u slov, jejichž kořen je zakončen na n.

den – denní
cena – cenný
ochrana – ochranný
stín – stinný
výkon – výkonný

Dvě n se píší i v případě složených slov jako např. rovnoramenný, krátkovlnný a v přídavných jménech, která jsou již vystupňovanáúčinněji a nejúčinněji.

Pozor na tyto výjimky!

Jedná se o přídavná jména, mezi kterými se najdou i výjimky s jedním n. Hned si vše ukážeme na příkladech:

VINEN
Pokud píšete slovo vina, ve smyslu – někdo se dopustil hříchu a udělal vinu, musíme si pamatovat tuto výjimku: VINEN. Píše se s jedním n, respektive mezi dvě n se vložila souhláska e, aby se slovo lépe vyslovovalo. Stejně jako u slov šťastný – šťasten. Pište tedy vinen.

Příklady:

Petr je nevinen. Ničeho se nedopustil!
Jarmila je vinna, protože v obchodě ukradla dvě tašky oblečení.
Vinná klobása není vhodná pro období diet. Není složena z masa..

 

RANÝ
U slova raný, ve smyslu brzký, píšeme také jedno n.

Příklady:

Rané brambory jsou nejlepší vařené ve slupce a polité máslem.
Tonda miluje rané ovoce.
Raná gotika byla v českých zemích od 13. do 15. století. Přesným datem to nejde vymezit.

 

JELENÍ
Všimněte si, že se ve slově jelení píše vždy jedno n. U přídavných jmen, která jsou odvozena od zvířat a končí na koncovku , se píše vždy jedno n.

Příklady:

Má ráda jen jelení šperky. Jiný design ji nezajímá.
Jelení parohy jsou na zámcích dost děsivé. Nechápu, jak tam mohlo tehdejší panstvo v klidu spát.
Víte, jak se vaří správně jelení guláš? Chce to čerstvé maso a koření Divočina.

JJ – není jen zkratka pro jo, jo

Dvě písmena j napíšeme u třetího stupně přídavných jmen i příslovcí, která začínají na J: nejjednodušší, nejjemnější.

V Itálii je ta nejjemnější a nejlepší ovocná zmrzlina!
Tohle je ten nejjednodušší způsob, jakým se dobereš k výsledku. Je zbytečné to dělat těžší.
Nejjasnější světlo je z žárovek LED, vyzkoušejte je. Nebudete chtít už žádné jiné.

DD se také používá

Dvě písmena d píšeme u slov, která začínají na d a jsou tvořena předponami nad, pod a od: poddaný, oddaný, oddálit.

Pozvěte na oslavu i všechny poddané. Bude to velkolepé.
Ten problém neoddaluj, nic se tím nevyřeší.
Chce to mít jen oddané poddané! To je základ kralování.

Dvě kk ve slově měkký.

Ve variantách slova měkký píšeme vždy dvě k, ovšem při třetím stupni přidavného jména píšeme k pouze jedno (např. nejměkčí).

Měkkého korýše nepotkáte. Leda by si sundal krunýř.
Jak poznáte, zda jsou těstoviny správně měkké? Ideální je těstovina na skus.
Nejměkčí maso získáte dlouhým vařením.

Procvičte si své znalosti

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Pošli tento příspěvek svému blízkému