Jak správně používat zájmena – JEJICHŽ, JEHOŽ A JEJÍŽ

Potřebujete mít jasno ve skloňování slov jejichž, jehož a jejíž? Definujeme si jejich správné užití a ukážeme si jednotlivá slova ve větách.

O jaký slovní druh se jedná?

Slova jejichž, jehož a jejíž patří mezi zájmena, kterým se říká přivlastňovací vztažná. Co to v praxi znamená? Pomocí slov přivlastňujeme osobám i věcem, přičemž rozlišujeme, zda přivlastňujeme většímu počtu osob a věcí. Pak rozeznáváme i osobu v rodu mužském a ženském. Vedle toho můžeme pomocí těchto zájmen uvozovat vedlejší věty vztažné.

Zájmeno jejichž

Toto zájmeno označuje věci a osoby v množném čísle. Je nesklonné, tudíž je ve všech pádech tvar slova stejný. Pojďme se podívat na věty s tímto zájmenem.

Příklady:

Sejdu se s kolegy, jejichž práce si vážím.

Uvidím se s lidmi, jejichž domy jsou k pronájmu.

Zajímám se o zvířata, jejichž majitelé je odložili.

Zájmeno jehož

Toto zájmeno je v jednotném čísle a označuje mužský a střední rod. Nemusíme si však ukazovat všechny vyskloňované tvary, jelikož je zájmeno jehož ve všech pádech stejné. Pro představu si však uvedeme příklady vět, ve kterých se zájmeno používá.

Příklady:

Venku pobíhal pes, jehož páníček nebyl opatrný a nechal otevřenou branku.

Musím pozvat i svého kamaráda, bez jehož přítomnosti by byl večírek o ničem.

Viděli jste toho pána, jehož kabát odfoukl vítr?

Zájmeno jejíž

Zájmeno jejíž se v každém pádě skloňuje, proto se podíváme na všechny podoby. Vynecháme jen pátý pád, který se v tomto případě nepoužívá.

Pády Tvar
1. pád jejíž
2. pád jejíhož
3. pád jejímuž
4. pád jejíž
5. pád
6. pád o jejímž
7. pád s jejímž

Příklady:

Miluji Markétu, jejíž vlasy voní po louce.

Obdivuji kamarádku, jejíž oblečení je vždy perfektně upravené.

Sejdu se s maminkou, jejíž společnost mi vždy udělá radost.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Zdroj: Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému