PRAVIDLA – Vedlejší věta měrová

Jsou chvíle, kdy nám samotné příslovce, jakkoli úžasný a skvělý slovní druh to je, k životu nestačí. Když chceme přehánět nebo co nejpřesněji vyjádřit své pocity, musíme prostě použít vedlejší větu. A protože nejčastějí přeháníme ohledně množství, saháme často po vedlejší větě příslovečné měrové, která přebírá hlavní roli v tomto článku.

Jak vedlejší větu měrovou poznáme?

Vedlejší věta příslovečná měrová nahrazuje příslovečné určení míry z věty hlavní. Vyjadřuje množství, měřítko anebo intenzitu v ní probíhajícího slovesného děje. Není proto divu, že se na větu, stejně jako na samotné příslovečné určení míry, ptáme otázkami: Kolik? Do jaké míry? O kolik? Jak moc?

Spojovací výrazy v tomto případě nejsou tak specifické jako u jiných vedlejších vět, poměrně pravidelně se ale můžeme setkat například se spojkou že, nebo co. Často – zejména ptáme-li se: „Jak mnoho?“ – se nám může vedlejší věta měrová plést s vedlejší větou způsobovou.

Teta mi vždy dává hodně sladkostí. → Babička mi vždycky dává sladkostí,VH co unesu.VVKolik sladkostí mi teta dává?
Hodně se mi zamotala hlava. → Zamotala se mi hlava,VH že jsem si musela sednout.VV – Jak moc se mi zamotala hlava? VV
Sluníčko na pláži pálilo o sto šest. → Sluníčko na pláži pálilo,VH až si z toho Jiří spálil záda.VVJak moc sluníčko pálilo?

I tady se můžeme setkat s tím, že nějaké slovo z hlavní věty uvozuje tu vedlejší. A nebude výjimkou ani to, že takové slovo se obsahově bere jako součást věty, kterou uvozuje – takže té závislé.

Naštval mě tak,VH že jsem mu prostě musel dát facku.VVJak moc mě naštval?
To koleno mě bolelo tak,VH až jsem se rozbrečel.VVJak moc mě bolelo koleno?
Nepřeháněj to a vezmi toho jen tolik,VH co uneseš.VVKolik toho máš vzít?

Další příklady:

Bylo to tam ještě horší,VH než kdybych musel strávit deset hodin u zubaře.VVO kolik horší to bylo?
Údajně jsem úplně stejně vysoká,VH jako byla moje sestřenice z pátého kolene.VVJak moc jsem vysoká?
Ve škole bylo takové dusno,VH až jsme skoro nemohli dýchat.VVJaké dusno bylo ve škole?

Pošli tento příspěvek svému blízkému