PRAVIDLA – Vedlejší věta přípustková

Kdo nedokáže určit vedlejší věty, jako by nežil. V zájmu zachování co největšího počtu obyvatel si proto v následujícím článku charakterizujeme jeden z druhů vedlejších vět, tentokrát vedlejší větu příslovečnou přípustkovou.

Vedlejší věta příslovečná přípustková vyjadřuje příslovečné určení přípustky věty hlavní. Připouští tedy, že děj věty hlavní neprobíhá úplně čistě a bez problémů – děje se něco, co je se situací v hlavní větě v rozporu.

Přestože už dva měsíce chodím běhat,VVpřibrala jsem.VH – Běháním se má obvykle hubnout, ale tady tomu tak není.
Petr se ožení s Karlou,VH i když ji nemá rád.VV – Petr se bude ženit, očekává se tedy, že má svou drahou polovičku rád. Nějak se ale stalo, že nemá.
Ačkoli je mi z kopru na zvracení,VV uvařila jsem ti koprovou omáčku.VH – Někdo, komu se hnusí kopr, by neměl mít důvod vařit koprovou omáčku.

Jak vedlejší větu přípustkovou poznáme?

Vedlejší větu přípustkovou využíváme, když se něčemu podivujeme (například tomu nehubnutí), připouštíme nějaký často neočekávaný fakt (například to, že nemáme rádi svou partnerku) anebo když chceme vyjádřit, co všechno jsme museli obětovat, abychom provedli tu hlavní činnost (například překonat odpor a uvařit neoblíbené jídlo). Ptáme se následovně: I přes co? Navzdory čemu? I v jakém případě? Větu vedlejší k větě hlavní připojujeme spojkami třebaže, i kdyby, , ačkoli, i když a přestože. V jednoduché větě se přípustka vyjadřuje spojením podstatného jména a předložky – nejčastěji můžeme narazit na navzdory.

Příklady vedlejších vět přípustkových:

  • Navzdory dietě si Miroslava dala tři chlebíčky. → Přestože Miroslava držela dietu,VV dala si tři chlebíčky.VHNavzdory čemu si Miroslava dala tři chlebíčky?
  • Navzdory těžké rýmičce si musím jít zítra do školy napsat tři testy. → Ačkoli mám těžkou rýmičku,VV musím si jít zítra do školy napsat tři testy.VHI přes co si musím jít do školy napsat testy?
  • Navzdory nechuti se půjdu ven projít. → Půjdu se ven projít,VH i když se mi vůbec nechce.VVNavzdory čemu se půjdu ven projít?
  • Musím ti dát kousek svého narozeninového dortu, i když tě nemám ani trochu rád.VVNavzdory čemu ti musím dát kousek dortu?
  • Zítra si zajdeš k doktorovi,VH i kdybych tě tam měl dostrkat násilím.VVI v jakém případě si zajdeš k doktorovi?
  • Kamil chodí dvakrát ročně k zubaři,VH ačkoli nerad ukazuje zuby.VVNavzdory čemu chodí Kamil k zubaři?
Pošli tento příspěvek svému blízkému