PRAVIDLA – Vedlejší věta přívlastková

Někdy se stává, že nám z nějakého důvodu nestačí větný člen. Může se stát, že situaci chceme popsat detailněji. Nebo nedokážeme sdělení vyjádřit pouze slovem či spojením slov. Anebo zkrátka potřebujeme nahnat více slov při psaní slohu. Tak či onak jsou tu pro nás v takovém případě vedlejší věty, a to hned několik druhů. Tento článek se zaměří na jeden z nich – vedlejší větu přívlastkovou.

Jak větu přívlastkovou poznáme?

Vedlejší věta přívlastková nahrazuje přívlastek věty hlavní, což znamená, že rozvíjí nějaké její podstatné jméno – v případě, že by se nejednalo o souvětí, ale pouze o větu jednoduchou, byl by přívlastek tvořen přídavným jménem. Jako spojující výrazy v tomto případě figurují kdo, který, jenž, jež, že, kde, kdy, jak a aby, a ptáme se: Jaký? Který? Čí?

Musela jsem vyjet nahoru tím výtahem, kde jsme tentkrát uvízly!VV ← Jakým výtahem?

Vedlejší větu přívlastkovou si představíme na více příkladech (kurzívou jsou zobrazeny podstátná jména, která vedlejší věta rozvíjí):

Na nádraží jsem narazil na pána,VH který mi pověděl svůj životní příběh.VV ← Na jakého pána?
Promluvila žena,VH jež měla bohaté zkušenosti s tématem.VV ← Jaká žena?
Začíná měsíc,VH kdy budeme všichni brečet kvůli zkouškám.VV ← Jaký měsíc?
Vyslovila jsem přání,VH aby všichni zmizeli.VV ← Jaké přání?
Měla takové břicho,VH že se nemohla skoro ani zvednout.VV ← Jaké břicho?
To je ten kluk,VH jak ti poškrábal to auto.VV ← Jaký kluk?

Vedlejší věty přívlastkové bývají nezřídka vloženy do věty hlavní. Dojde-li k tomu, musí být věta vložená vždy oddělena od té řídící čárkami, a to z obou stran.

Příklady vedlejších vět přívlastkových:

To jídlo, které mi v té nové restauraci přinesli,VV mi skoro vůbec nechutnalo. ← Jaké jídlo?
domě, kde jsme se před deseti lety omylem ocitli,VV prý doopravdy straší. ← V jakém domě?
Tvůj požadavek, abych přestala úplně mluvit,VV rozhodně nehodlám přijmout. ← Jaký požadavek?
Včera s tím zlodějem, jak tu vykradl úplně celý obchod,VV konečně mluvila policie. ← S jakým zlodějem?
Tvoje rozhodnutí, že se ode mě odstěhuješ,VV mi zlomilo srdce na milionů kousíčků. ← Jaké rozhodnutí?
Já a ten muž, s nímž jsem měla spor kvůli té loňské autonehodě,VV jsme to konečně vyřešili. ← Jaký muž?

Pošli tento příspěvek svému blízkému