PRAVIDLA – Vedlejší věta doplňková

Určování vět může být poměrně zdlouhavý proces. To, že rozeznáte větu jednoduchou od souvětí, je jen začátek. Druhým krokem, v případě věty složené, je rozlišení věty hlavní a vedlejší. Tím to ale pořád nekončí! Na řadu pak totiž, aby to nebylo příliš jednoduché, přichází ještě určení druhu vedlejší věty, což může být oříšek. V tomto článku si proto ukážeme, jak poznat vedlejší větu doplňkovou.

S vedlejší větou doplňkovou, stejně jako s doplňkem, mohou mít občas i ti nejlepší z nás problémy. Jak vedlejší věta doplňková, tak i zmíněný rozvíjející větný člen závisí zároveň na jménu (většinou podmětu nebo předmětu), ale i na slovesu. Pomůckou může být to, že vedlejší věta doplňková často stojí po slovesech smyslového vnímání (slyšet, spatřit, vidět, cítit, pozorovat, hledět, zaslechnout…), neplatí to ovšem tak, že kde je sloveso smyslového vnímání, tam se automaticky jedná o doplňkovou vedlejší větu, vždy je třeba si to ověřit i jiným způsobem.

Jak vedlejší větu doplňkovou poznáme?

Je dobré v první řadě zkontrolovat, v jaké pozici se nachází podstatné jméno. Pokud se vyskytuje v předmětu věty hlavní, může se závislá věta vázat na jméno i na sloveso, a tím pádem se jedná o vedlejší větu doplňkovou. Je-li ale podstatné jméno umístěno v podmětu věty vedlejší, nemůže se závislá věta na jméno vázat, jelikož ho tak trochu sama obsahuje – jedná se pak pravděpodobně o větu předmětnou.

Slyšela jsem děti, jak si hrají s míčem přímo před mým oknem.VV = vedlejší věta doplňková
Slyšela jsem, jak si děti hrají s míčem přímo před mým oknem. ≠ vedlejší věta doplňková

Připojena bývá spojovacími výrazy jako jsou jak, jako nebo třeba v dnešní době už vzácněji se vyskytující kterak. Přirozeně se pak na vedlejší větu ptáme: Jak?

Příklady vedlejších vět doplňkových:

Pozoroval jsem bráchu,VH jak se mi snaží z garáže ukrást můj oblíbený míč.VV
Zoufale hleděla na své ratolesti,VH kterak ji definitivně opouštějí.VV
Jaroslava se cítila,VH jako by se ocitla ve své nejhorší noční můře.VV
Omylem jsem spatřila pana průvodčího,VH jak krade tašku zrovna nepřítomnému pánovi.VV
Navzdory silným stěnám jsem zřetelně slyšel své rodiče,VH jak se hádají.VV

Pošli tento příspěvek svému blízkému