PRAVIDLA – Skloňování číslovek

Divíte se, jak někdo u skloňování číslovek může udělat chybu? Není to tak těžké, tudíž si v tomto krátkém článku ukážeme, jak správně číslovky skloňovat, abyste chybu už neudělali.

Skloňování číslovek dva, oba, tři a čtyři

Číslovky základní: dva, oba, tři a čtyři mají zvláštní skloňování, které neodpovídá vzorům, jež známe. Proto si musíme tyto tvary zapamatovat a naučit se zmíněné číslovky správně skloňovat. Většinou je však již dávno známe a běžně je používáme.

Pád dva oba tři čtyři
1. dva, dvě oba, obě tři čtyři
2. dvou obou tří, třech čtyř, čtyřech
3. dvěma oběma třem čtyřem
4. dva, dvě oba, obě tři čtyři
6. dvou obou třech čtyřech
7. dvěma oběma třemi čtyřmi

U ostatních číslovek se řídíme již známými vzory. Číslovky jsou slovní druh, který je možné skloňovat podle vzorů podstatných jmen, přídavných jmen i zájmen. K tomu, abychom k číslovce přiřadili správný vzor, je nutné si říci další pády kromě prvního a najít shodu ve tvarech. Podle toho, k jakému vzoru číslovka náleží, rozlišujeme tři typy skloňování.

Skloňování substantivní (podle vzorů podstatných jmen)

podle vzoru hrad – milion, tucet (milion bez milionu – hrad bez hradu)
podle vzoru stroj – tisíc tisíc bez tisíce – stoj bez stroje)
podle vzoru žena – miliarda, polovina, tisícina, dvojka (miliarda bez miliardy – žena bez ženy)
podle vzoru růže – půle (půle bez půle – růže bez růže)
podle vzoru kost – tři (tři bez tří – kost bez kosti)
podle vzoru město – sto, desatero (sto bez sta – město bez města)

Skloňování adjektivní (podle vzorů přídavných jmen)

Podle vzoru mladý – druhý, čtvrtý, pátý, tisícový, dvojnásobný (druhý bez druhého – mladý bezmladého)
Podle vzoru jarní – první, třetí, tisící, obojí, dvojí (první bez prvního – jarní bez jarního)

Skloňování zájmenné (podle vzorů zájmen)

Podle vzoru ten – jeden (jeden bez jednoho – ten bez toho)

Skloňování číslovky jeden

pád rod mužský rod ženský rod střední
1. jeden jedna jedno
2. jednoho jedné jednoho
3. jednomu jedné jednomu
4. jednoho (než. jeden) jednu jedno
6. o jednom o jedné o jednom
7. jedním jednou jedním

Čtení číslovek a jejich pravopis

Při čtení složeného výrazu, který obsahuje číslovku, čteme všechny jeho částí ve správném pádě- skloňujeme všechny jeho části.

Před 2863 lety (před dvěma tisíci osmi sty šedesáti třemi lety)

Za číslovkami řadovými, které jsou vyjádřené číslicemi, píšeme tečku.

Skončil jsem na 8. místě

Tečka se nepíše za:

  • letopočtem (roku 1852),
  • za datem napsaným zlomkem (4/5),
  • za označením kapitoly, stránky – pokud stojí za jménem (kapitola 28, strana 13).

Každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme zvlášť. Jsou-li v obráceném pořadí – píšeme je dohromady. Pouze na poštovních poukázkách a bankovních šecích se tyto výrazy píší dohromady.

Padesát pět x pětapadesát

Pošli tento příspěvek svému blízkému