6 nejčastějších chyb při psaní číslovek – BLOG

9. 04. 2016

Jaké jsou nejčastější chyby, které můžete udělat při psaní číslovek? Vybrali jsme pro vás ty nejfrekventovanější, se kterými jsme se u našich čtenářů setkali. Poučte se z jejich chyb a neopakujte je!

Jakých chyb byste se měli vyvarovat při psaní číslovek?

Datum

Datum píšeme snad každý den – v práci, osobním životě, kdekoliv. Ale přesto v něm píšeme spoustu chyb. A přitom zbytečně – základním pravidlem je, že den, měsíc a rok se vždy oddělují tečkou a následující mezerou.
Příklad:

Dnešní datum (kdy byl tento příspěvek publikován) je tedy správně zapsané jako 9. 4. 2016.

Skloňování číslic pomocí přípon

Pokud skloňujete číslice, rozhodně k nim nepatří žádná koncovka – toto je velmi častý nešvar, který najdeme snad ve všech textech s číslicemi. Nikdy tedy nepíšeme 6-ti, 5ti, 8-mi ani 30ti. Pokud něco chcete vyjádřit číslicí, lze to (a dokonce musíte) psát čistě a jednoduše.

Příklad:

Škola začla před 12 minutami.

Vlak nám ujel před 60 minutami.

Psaní %

Také se jedná o velmi častý nešvar, který zde není jen pravopisně problematický, ale ovlivňuje i význam. A to musí zamotat hlavu i sebevětším jazykovým puristům.

Procenta od číslovky oddělujeme mezerou (30 %, 15 %), pokud je význam tohoto spojení x procent.
Procenta od číslovky neoddělujeme mezerou (30%, 15%), pokud je požadovaný význam v podobě odvozeného přídavného jména – 30% znamená třicetiprocentní, 15% je pátnáctiprocentní.

Příklady:

30% kyselina chlorovodíková (třicetiprocentní)

30 % populace má nadváhu (30 procent)

Číslovky, přídavná jména a příslovce = dohromady?

Pokud chceme vyjádřit některá slovní spojení číslicí společně s přídavným jménem nebo příslovce, musíme je psát vždy dohromady. Jednoslovná spojení typu patnáckrát, pětiměsíční či dvacetiletý musíme tedy psát jako 15krát, 5měsíční a 20letý. Nepíšeme zde pomlčky, spojovníky a ani tečky. Jsou zde nadbytečné.

Příklady:

7letý (sedmiletý)

5násobný (pětinásobný)

S mezerami počítá i matematika

Mezery jsou při vnímání významu a jednoduchého vizuálního oddělení jednotlivých spojení a prvků ve větě důležité. Správný zápis například matematické rovnice je s mezerou mezi každou číslicí a znaménkem.

Příklad:

150 x 30 + 15 = 4 515

Čárka se nepíše ani u menších obnosů

Desetiná čárka mezi celou peněžní hodnotou a halíři (když opomineme, že už se běžně halíře nepoužívají) je běžně uznávaným pravidlem pro zápis peněžních částek. Mnozí však netuší, že čárka s pomlčkou (příklad 70,-) se nepíše u celé částky v kombinaci s označením měny. Nepište je tedy prosím dohromady.

Příklad:

70,- (SPRÁVNĚ)
70 Kč (SPRÁVNĚ)
70,- Kč (ŠPATNĚ)

Pošli tento příspěvek svému blízkému