PRAVIDLA – Tvorba slov

Víte, z jakých částí se skládá slovo? Poznat správně předponu, kořen, příponu i koncovku se vám hodí do větného rozboru, k určování některých pravopisných jevů atd.

Všechna slova v češtině mají kořen. Ten je společný i pro slova odvozená. Kořen nemůžeme dělit na další části. Nese ve slově význam.

Příklad:
podhradí
vstupenka

Ke kořeni připojujeme předpony a přípony. Už podle názvu je jasné, že předpony jsou část slova před kořenem a přípony jsou připojeny za kořen slova.

Proces, při kterém přidáváme ke kořenu přípony a předpony slouží k obohacování slovní zásoby tzv. odvozováním.

Příklady předpon:
po- (povařit)
do- (dodělat)
u- (uvařit)
za- (zahrát)
pod- (podhradí)

Příklady přípon:
-si (jakýsi)
-koli (kdokoli)
-ový (jahodový)

Při skloňování a časování se mění část slova nazvaná koncovka. Ta narozdíl od předpon a přípon nemá vliv na význam daného slova.

Příklad koncovek:
lampa – lampy – lampou – lampami

Jeden komentář ke článku PRAVIDLA – Tvorba slov”

  1. Martino, dělit se bude takto: správ-ně. Krásný den, Tomáš. 😉

Pošli tento příspěvek svému blízkému