Strávit × ztrávit

 

Přestože jsou pevně daná pravidla pro psaní „s“ a „z“ na začátku slov, existují slova, jejichž pravopis lze odůvodnit jen těžko nebo vůbec, a tak je nutné si správné psaní zapamatovat.

Mezi taková slova patří i slovo „strávit“. Jazyková dubleta (dnes už nepoužívaná) ztrávit byla platná až do roku 1957. Varianta ztrávit není přípustná ani v případě, že trávíme čas (ani jídlo).

Příklady:

Strávila jsem nádhernou dovolenou v Jižní Americe.“

„Moje tělo dokáže strávit sebetučnější jíldo.“


Pošli tento příspěvek svému blízkému