Co by × coby

 

Obě slova jsou spisovná, mají ale odlišný význam a jsou jiným slovním druhem.

Coby je předložka, kterou je možné použít ve významu jako, jakožto.

Co by je spojení zájmena a tvaru pomocného slovesa být.

Příklady:

Coby učitel byl skutečně obdivuhodně trpělivý.

Co by bez tebe dělal?

Pošli tento příspěvek svému blízkému