Spropitné × zpropitné

 

Spropitné představuje dobrovolnou peněžitou odměnu za nějakou službu – hovorově je označováno jako dýško.

Není tvořeno pomocí předpony z-. Správný tvar je tedy jen spropitné.

Příklad:

Co myslíš – mám mu dát štědré spropitné? Zaslouží si ho za ten dnešní servis?

Pošli tento příspěvek svému blízkému