Slohové postupy v češtině

Každá práce, kde se pracuje s textem, vyžaduje určitý slohový postup. Jiný využívá umělecký, jiný odborná práce, jiný dopis atp. Přinášíme Vám přehled těchto slohových postupů tak, aby byly naprosto pochopitelné.

Slohový postup je způsob ztvárnění tématu (řazení, výběr a uspořádání jazykových prostředků) . Pro zpracování téhož tématu lze zvolit různé postupy.

Slohový útvar je potom konkrétním výsledkem použití jednoho nebo více slohových postupů.

Druhy slohových postupů:

Informační

 • Tento postup je považován za nejjednodušší.
 • Fakta o tom, co se kdy a kde stalo, prostě konstatuje (nevysvětluje), třeba jen formou výčtu.
 • Uplatňuje se zejména funkčím stylu prostěsdělovacím (zpráva, dopis, oznámení), administrativním (žádost), publicistickém (zpráva, reklama).

Popisný / deskriptivní

 • Zachycuje znaky a rysy skutečnosti (věci, osoby, zvířete nebo jiného jevu), často formou výčtu.
 • Zvláštním druhem popisu je charakteristika, která vystihuje vnitřní znaky osoby výčtem jejích vlastností – charakteristika přímá nebo příkladem jednání a chování – charakteristika nepřímá.
 • Uplatňuje se v odborném, uměleckém a prostěsdělovacím stylu.

Vyprávěcí / narativní

 • Podává průběh jedinečného děje.
 • Má dějovou lini od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení děje.
 • Úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost.
 • Práce s dějovými prvky (zachování sledu událostí nebo retrospektiva, použití rámce).
 • Můžeme ho nalézt především ve funkčním stylu prostěsdělovacím a uměleckém, příp. i v publicistickém.

Výkladový a úvahový

Autor/ka: Bc. Klára Kašparová
Univerzita Hradec Králové
Pošli tento příspěvek svému blízkému