Slít × zlít

 

Sloveso slít představuje děj, při kterém se něco slévá dohromady.

Kdežto tvar zlít, je synonymem ke slovesu polít, polévat.

Příklady:

Slij vodu z konve do do sudu.

Venku hrozně prší. Jsem zlitá od hlavy až k patě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému