PRAVIDLA – Slovosled v české větě

My Češi se o slovosled příliš nezajímáme, jelikož ho máme již zažitý, ale občas se na něj může někdo zeptat i ve škole. Proto jsme pro vás připravili tento článek.

Slovosled

Slovosled = řazení slov za sebou.

 • V češtině je slovosled poměrně volný, nikoli však libovolný.

Na slovosled působí:

 1. významová stránka (členění na východisko a jádro),
 2. mluvnická stavba věty,
 3. rytmické zřetele.

Významová stránka

 • Je pro slovosled nejdůležitější.
 • Rozlišujeme to, o čem mluvíme (stojí na začátku výpovědi), co je sdělně závažné, co je jádrem sdělení (řadíme na konec výpovědi). Na konec věty klademe také slova, která chceme zdůraznit
 • V celku utvořeném více větami bývá na začátku řazen výraz, o kterém byla řeč v předchozí výpovědi.

Znal jsem jeho kamaráda Petra. Ten byl tak hodný a milý.

Mluvnická stavba věty

 • Některé větné členy mají ve větě obvyklé nebo ustálené místo
 • Základním typem slovosledu je: podmět -(subjekt) přísudek (verbum)-předmět (objekt)

Babička koupila dům.

 • Přívlastek shodný stojí zpravidla před podstatným jménem (krásná žena) a přívlastek neshodný za podstatným jménem (kočka domácí).

Rytmické zřetele

Příklonky

 • Slova přiklánějící se ke slovům předcházejícím.
 • Nemohou stát na začátku věty.
 • Kratší tvary zájmen mi, ti, tě, mu, ho, se; tvary slovesa být ve složených slovesných tvarech.
 • Stojí za slovem, k němuž se významově nejtěsněji vztahují.

Píše se rok dva tisíce dva.

Mirek mi začátkem týdne předal vzkaz.

Předklonky

 • Zájmena a spojky a, až, že).

Promnul si oči, až když vstal z postele.

Text: Zuzana Černíková (Univerzita Hradec Králové)

Pošli tento příspěvek svému blízkému