Skončit × zkončit

Je správně varianta první, skončit, nebo ta druhá, zkončit? To se dozvíte v tom článku.
Prvně je třeba říct, že sloveso zkončit vůbec neexistuje, slovo je správně pouze s předponou sskončit.

Při určování správné předpony s/se a z/ze se často řídíme pravidly, která nám pomohou – např. předponu s píšeme při směru dohromady, předponu z zase při změně stavu. Bohužel pravidlo, které by nám říkalo, proč píšeme ve slově skočit právě předponu s, není. Proto si musíme toto sloveso zapamatovat, protože původní význam již není tak zřejmý a nelze na něj uplatit žádné z pravidel.

Hojně používané sloveso skončit má podle Slovníku současné češtiny hned sedm významů:

  1. dospět ke konci
  2. ukončit, zakončit
  3. dospět k nějakému výsledku
  4. obsadit určité místo v závodě, soutěži apod.
  5. dostat se do něčeho nepříjemného
  6. ukončit styky, dovést ke konci
  7. zemřít

Příklady:

Česká republika skončila na jejich žebříčku druhá.
Řada lidí skončila pro své názory v pracovních táborech.
Žena skončila v nemocnici s vážnými zraněními a zůstává v ohrožení života.
Útočník tak i přes aktivní odpor skončil během několika málo okamžiků na zemi.
České barvy skončily jen těsně za hranicí první desítky.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Zdroj: Slovník současné češtiny. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 1085 s. ISBN 978-80-87471-27-2.
Pošli tento příspěvek svému blízkému