Koronavirus speciál: Výuka českého jazyka na Pravopisně.cz

8. 04. 2020

Vážení studenti, učitelé a rodiče,

nacházíme se v situaci, kterou asi nikdo z nás ještě nezažil. Od 11. 3. 2020 se uzavřely základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy a jiná školská zařízení.

Rozhodla tak Bezpečnostní rada státu, aby bylo zabráněno šíření nemoci COVID-19 (běžně o ni mluvíme jako o koronaviru).

Rozhodli jsme se pro vás připravit tuto speciální stránku, kde zkusíme přidávat aktuální procvičování českého jazyka.

+Pravopisně.cz zdarma po dobu karantény

Musíme vyjádřit respekt rodičům (ti se musí stát na přechodnou dobu učiteli svých dětí) i učitelů samotných (ti zadávají práci z domu svým žákům). Chceme alespoň trochu pomoci, proto jsme se rozhodli, že uvolníme ZDARMA (po dobu platnosti karantény) naši placenou licenci +Pravopisně.cz, díky které pro děti / studenty můžete vytvořit pravopisná cvičení na míru.

Karanténní slovníček

V médiích se možná setkáváte se slovy, které jste ještě neslyšeli. V tomto slovníku jsme vybrali některé z nich, jestli vám tam nějaké chybí, napište nám, prosím, do komentáře, rádi ho doplníme. 😉

Slovo Vysvětlení
brífink schůzka mluvčího vlády ap. s novináři stručně informující o politických aktualitách
COVID-19 infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2
drakonický velmi přísný; tvrdý, krutý, neúprostný (podle athénského zákonodárce Drakonta)
karanténa dočasná izolace od okolí jako ochrana proti zavlečení nebo šíření nakažlivých osob
kurzarbeit zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát, ovšem zaměstnavatel se zavazuje, že nikoho nepropustí
pandemie hromadný výskyt infekčního onemocnění lidí bez prostorového omezení
pendler člověk, který denně cestuje za prací
polymorbidní stav, kdy nemocný trpící větším počtem různých závažných chorob a zdravotních komplikací najednou
precizovat zpřesnit, zpřesňovat
repatriace návrat / navrácení / dopravení zpět do vlasti
trasovat vytyčovat trasu něčeho (v době koronavirové pandemie především osob)
Wu-Chan hlavní město čínské provincie Chu-pej (často jej zmiňujeme jako první místo spojené s novým typem koronaviru SARS-CoV-2)

Procvičování českého pravopisu v době karantény

Taková naše doporučení pro procvičování v době celostátní karantény jsou jednoduchá:

  1. Nemusíte dělat 100 cvičení za den, ale důležitá je pravidelnost. I pravopis se bohužel dá zapomenout (především jeho nepříjemné výjimky).
  2. Vždy si vyberte správné cvičení, které odpovídá vašemu ročníku.
  3. Doporučujeme vám zaregistrovat si studentský profil. Budete mít přehled o vašich výsledcích. Je zdarma! 🙂

Pro 4. ročník

Kategorie – pravopis Kategorie – mluvnice
Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen – 4. ročník 
Shoda přísudku s podmětem pro 4. ročník 
Souhrnná pravopisná cvičení a diktáty pro 4. ročník
Souhrnná cvičení na vyjmenovaná slova pro 4. ročník

Pro 5. ročník

Kategorie – pravopis Kategorie – mluvnice
Psaní ě/je – 5. ročník 
Psaní i/y v koncovkách – 5. ročník 
Souhrnná pravopisná cvičení a diktáty pro 5. ročník
Souhrnná cvičení na vyjmenovaná slova pro 5. ročník

Pro 6. ročník

Kategorie – pravopis Kategorie – mluvnice
Velká písmena pro 6. ročník Slovní druhy pro 6. ročník
Psaní s / z / vz pro 6. ročník Význam slova – cvičení
Souhrnná pravopisná cvičení a diktáty pro 6. ročník
Souhrnná cvičení na vyjmenovaná slova pro 6. ročník

Pro 7. ročník

Kategorie – pravopis Kategorie – mluvnice
Velká písmena pro 7. ročník Slovní druhy pro 7. ročník
Psaní s / z / vz pro 7. ročník Větné členy pro druhý stupeň
Souhrnná pravopisná cvičení a diktáty pro 7. ročník
Psaní čárek pro 6. a 7. ročník

Pro 8. ročník

Kategorie – pravopis Kategorie – mluvnice
Velká písmena pro 8. ročník Určování druhů vedlejších vět
Psaní čárek pro 8. ročník Větné členy pro druhý stupeň
Souhrnná pravopisná cvičení a diktáty pro 8. ročník Souhrnné jazykové rozbory

Pro 9. ročník

Kategorie – pravopis Kategorie – mluvnice
Velká písmena pro 9. ročník Určování druhů vedlejších vět
Psaní čárek pro 9. ročník Větné členy pro druhý stupeň
Souhrnná pravopisná cvičení a diktáty pro 9. ročník Souhrnné jazykové rozbory
Opakování – sloh

Pro střední školy

Kategorie – pravopis Kategorie – mluvnice
Velká písmena pro SŠ Mix literárních testů
Psaní čárek pro 9. ročník a SŠ Opakování – sloh
Souhrnná pravopisná cvičení a diktáty pro SŠ

 

Zvukové diktáty

Rodiče i učitelé jistě ocení zvukové diktáty, které naleznete v sekci souhrnné diktáty – typ cvičení – zvukové diktáty. Filtrovat můžete i diktáty pro konkrétní třídy:

Autor/ka: Bc. Tomáš Tuček
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 https://prirucka.ujc.cas.cz/
Pošli tento příspěvek svému blízkému