Zastaralé výrazy – 1. díl

27. 08. 2014

V běžné komunikaci mnohdy využíváme slov (popřípadě sousloví), jejichž přenesený význam dobře známe, ale už netušíme, odkud pocházejí a jakou reálii vlastně označují. Připravili jsme pro vás ucelený seznam těchto zastaralých slov, na které stále můžete v rozhovorech narazit.

Vysvětlení jednotlivých zastaralých slov

Byl hubený jak lunt.

Slovo „lunt“ bylo do češtiny přejato z německého slova Lunte. Přeložit jej lze jako zápalnou šňůru, doutnák.

Byl pořádná šlejska.

Jako šlejska se dříve označovala šiška ke krmení drůbeže.

Byl starý jako Metuzalém.

Metuzalém byl nejstarší z deseti patriarchů. O jeho věku 969 let se zmiňuje kniha Genesis.

Byl to pěkný lemura.

Lemura je označována jako duše zemřelých z římského bájesloví – zde je tedy někdo popisován jako unavený, zničený, zbytečný a nicotný – podobně jako duch zemřelého.

Byl to solidní buran.

Slovo buran bylo do češtiny přejato z němčiny – bur (obyvatel stejné osady) -> Bauer (sedlák), je ovšem používáno v hanlivém kontextu. Označuje osobu, která se v dané společnosti nechová tak, jak by se slušelo. Dále se výraz používá jako hanlivé označení venkovana.

Byla věrná jako Penelopé.

Penelopé byla manželkou Odyssea, který bojoval v Trójské válce. Přestože se z války dlouhá léta nevracel, zůstala mu podle pověsti po celou dobu věrná. Více si můžete přečíst v Homérových eposech nebo Petiškových Starých řeckých bájích a pověstech.

Byly to solidní hnidy.

Hnidy jsou vajíčka vší.

Celý měsíc nemám ani vindru.

Vindra je vídeňský halíř (Wiener). Z němčiny se slovo dostalo do češtiny, vyjadřuj nepříznivou finanční situaci mluvčího.

Dělají si z nás šoufky.

Jedná se o argot (nízkou mluvu) s významem dělat si legraci.

Dnešek je opravdu terno.

Terno znamená dosažení štěstí nebo úspěchu. Lze ovšem použít i v s ironickým tónem a opačným významem.

Hubený jak vyžle.

Slovem vyžle se dříve označovali štíhlí lovečtí psi. V přeneseném významu označuje člověka velmi vyhublého.

Je mi to šumafuk.

Dále se dá použít např. pouze je mi to fuk pocházející z francouzštiny. Výraz označuje lhostejnost mluvčího k dané situaci. Zkráceně se dále používá „Je mi to šumák“.

Je to pěkný bazmek.

Výraz se do češtiny dostal z maďarštiny. Jedná se o vulgární označení pro nepotřebnou věc.

Je to fakt eňoněňo.

Jedná se o způsob, jak danou věc pochválit.

Jeden komentář ke článku Zastaralé výrazy – 1. díl”

  1. Jak praví Wikipedie, šoufek (z německého Schöpfer) je nástroj pro ruční vybírání tekutého obsahu odpadního septiku. Vzhledem připomíná velkou naběračku nebo malé vědro na dlouhé tyči/holi.
    Pro přesnost by asi bylo vhodné uvést, že ze septiku tekutý odpad samovolně odtéká přepadem a jeho vybírání by nemělo smysl. Šoufek tedy sloužil spíše k vybírání tekutého obsahu žumpy, což je bezodtoková nádoba.

Pošli tento příspěvek svému blízkému