Kdy psát čárku před spojkou NEŽ

Spojka než dělá trochu neplechu, protože někdy se před ní čárka píše, jindy nepíše. Existují však tři případy, které musíte rozlišit, abyste v psaní čárek už nedělali chybu. Vše si teď postupně vysvětlíme a ukážeme na příkladech.

Použití čárky před spojkou než vždy závisí na tom:

  • zda v souvětí spojka uvozuje větu,
  • zda je sloveso za spojkou ve tvaru infinitivu,
  • zda spojka funguje u vedlejší věty časové.

Uvozování vět

Jak poznat, kdy spojka potřebuje čárku?

  • Když spojka než větu uvozuje a vyskytuje se za ní přísudek, čárku píšeme.
  • Když spojka než větu neuvozuje a žádný přísudek se za ní nevyskytuje, čárku nepíšeme.

POZOR! Nezáleží na tom, zda je část za spojkou dlouhá, nebo krátká. Vždy si dejte pozor jen na to, zda je v ní přísudek. Může se totiž stát, že bude za spojkou jen jedno slovo, a zrovna to bude přísudek. Pak se nenechte zmást a napište před spojku čárku.

V opačném případě se v dlouhé části za spojkou nemusí vyskytnout ani jeden přísudek, a pak žádnou čárku spojka nepotřebuje. Nejlepší bude, když si vše ukážeme na příkladech.

Čárku PÍŠEME

Vzali nohy na ramena dřív, než policie přijela.
Dům je světlejší, než jsem si myslel.
To bude ještě dřina, než se kamarádka dostane na vysokou.

V těchto případech je za spojkou než vždy věta s přísudkem.

Čárku NEPÍŠEME

Je to hezčí než dřív.
Gepard je rychlejší než lev.
Honza má novější kolo než já.

V těchto případech je za spojkou než jen větný člen bez přísudku.

Sloveso v infinitivu

Hledejte za spojkou vždy přísudek, ne pouze sloveso. Někdy je totiž možné, že bude za spojkou sloveso, které však nezastupuje přísudek.

Čárku NEPÍŠEME

Je lepší přidat do kroku než kroky omezit.

V tomto případě sloveso neplní funkci přísudku.

Vedlejší věty časové

Na závěr je ještě dobré sdělit, že spojka než může fungovat u vedlejších vět časových, které jsou závislé na příslovečném výrazu. Než se pak pojí se slovem předtím a čárku zde nepíšeme.

Předtím než začneme dámě tykat, musíme se jí slušně zeptat.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Zdroj: Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému