PRAVIDLA – Shoda přísudku s podmětem

Pochopit zákonitosti shody přísudku s podmětem není nejjednodušší. Bohužel ani náš výklad nemůže být stručný a krátký.

Při použití minulého času se i(í) / y(ý) v koncovkách slovesných příčestí a jmenných tvarů řídí tzv. shodou přísudku s podmětem. Koncovky se tedy řídí rodem a životností podmětu:

Podmět Koncovka Příklad
Mužský životný v mn. č. Měkká koncovka i Muži pracovali.
Mužský neživotný v mn. č. Tvrdá koncovka y Stroje pracovaly.
Ženský v mn. č. Tvrdá koncovka y Ženy pracovaly.
Střední v mn. č. Pozor! v koncovce není i/y, ale a Zvířata pracovala.

Pamatujte si:

Některá slova se vyskytují v životné i neživotné variantě (i když obě vyjadřují stejný význam), podle tvaru je třeba určit správnou životnost a s ní i koncovku příčestí; např.:

Uzenáči voněli. × Uzenáče voněly.

Ledoborci postupovali. × Ledoborce postupovaly.

Ukazatelé byli analyzováni. × Ukazatele byly analyzovány.

Někdy nese rozdíl v životnosti také rozdíl ve významu:

Nosiči zavazadel ztratili kufr. × Na střeše byly nosiče na kolo.

Vodiči své koně neudrželi. × Elektrické vodiče nesnesly žár.

Pozor!

Slovo sněhulák, strašák atd. jsou slova mužského rodu životného, i když vyjadřují neživou věc.

Na zahradě stáli sněhuláci.

Strašáci strašili děti.

Slova rodiče, koně, lidičky mají koncovku jako neživotná, ale shodu s přísudkem jako životná.

Rodiče hlídali.

Koně vyhráli závod. (× Houpací koně vrzaly.)

I když můžeme říct dva dny i dva dni, oba tvary mají shodu jako neživotná.

Podstatné jméno dítě je rodu středního, ale v množném čísle děti už je rodu ženského, proto se píše Děti zlobily.

Několikanásobný podmět

Problém nastává, když je podmět několikanásobný a jednotlivé podstatná jména v podmětu jsou různého rodu a životnosti. Pak se řídíme těmito pravidly:

a) Pokud je v podmětu alespoň jedno jméno rodu mužského životného (v jednotném nebo množném čísle), pak bude v příčestí měkká koncovka i.

Města, firmy i prezident reformu uvítali.

b) Pokud v podmětu není žádné jméno rodu mužského životného, pak píšeme v příčestí tvrdou koncovku y.

Postele a křesla byly ten týden ve slevě.

Toto pravidlo platí i v případě, že se několikanásobný podmět skládá ze jmen rodu středního a alespoň jedno z nich je v jednotném čísle.

Polsko a Rusko vyjednaly dohodu.

Koťata a štěně si spolu hrály.

c) Pouze pokud jsou všechna podstatná jména v podmětu středního rodu a v množném čísle, pak jedině píšeme v koncovce příčestí a.

Košťata a vědra byla uložena v komoře.

Pozor!

Pokud se podmět ve větě objevuje až za přísudkem, máme dvě možnosti. Je možné se řídit stejnými pravidly, jako když předmět předchází přísudku. Avšak běžnější je shoda přísudku s tím jménem z podmětu, které je u něj nejblíže.

Představily se sólistky i sboristé. × Představili se sólistky i sboristé.

Bouřku přečkala stavení i stodoly. × Bouřku přečkaly stavení i stodoly.

Začněte procvičovat shodu

Pošli tento příspěvek svému blízkému