Čad × Čadu

Tento vnitrozemský stát má obrovskou rozlohu. Řadí se s ní na 20. místo na celém světě. Leží ve střední části Afriky a název je odvozen od jezera, které se svojí značnou částí na území státu zasahuje. Další zajímavostí je, že tato země má stejnou vlajku jako evropské Rumunsko.

Název státu je opravdu velice jednoduchý a zapamatuje si ho každý. V českém jazyce se totiž skládá pouze ze třech písmen. Žádný jiný název státu v naší řeči není kratší. To by mohla pro vás být pomůcka. Mylně je totiž někdy na konec názvu přidáváno ještě písmeno „u“. To se objevuje až ve druhém, třetím a šestém pádě. Správně je tedy jednoduše Čad. Obyvatelé se nazývají Čaďané.

Příklady:

Čad představuje velkou směsici kultur.
Převládající náboženství v Čadu je islám.
Od roku 1991 probíhá mezi Čadem a Rumunskem soud o podobě státní vlajky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému