Tyrolsko × Tirolsko

Tyrolsko, někdy též užíváno Tyrol, je označení pro zemi v západním Rakousku. Oficiální německý název je Tirol.

Slovo se ale začlenilo do českého pravopisu, lze jej skloňovat, a přijalo tedy i počeštěnou podobu Tyrolsko s „y“, aby bylo zachováno jedno ze základních českých pravopisných pravidel – psaní „y“ po tzv. tvrdé souhlásce. Touto zásadou je řídí i slova příbuzná: Tyrolan nebo tyrolský. Český pravopis podporuje i správnou výslovnost, a to [tyrolsko].

Příklady:

Největším městem Tyrolska je turisty vyhledávaný Innnsbruck.

Jedno z básnických děl Karla Havlíčka Borovského nese název Tyrolské elegie.

Pošli tento příspěvek svému blízkému