Babylón × Babilón × Babylon

V tomto případě je správná pouze varianta Babylón (též krátce Babylon).

Prvotním významem slova je označení původního městského státu v Mezopotámii, které leží na území dnešního Iráku. V souvislosti s tím je Babylón spojován s vyprávěním z Bible – snaha o postavení tzv. babylonské věže a následné zmatení jazyků – hebrejsky Bábel = zmatek = označení Babylon.

Na základě toho existuje výraz babylon s malým počátečním písmenem a bez diakritiky, který zastupuje zmatek, bludiště, změť něčeho obecně.

Nelze jednoznačně vysledovat a zdůvodnit, proč se v daném slově píše „y“- je tedy nutné, abychom si pravopis zapamatovali a výraz psali správně. Stejně tak jako další slova příbuzná: babylonský, Babyloňan apod.

Příklady:

Fascinuje mě vyprávění o stavbě babylonské věže.

Starověký Babylón ležel na řece Eufrat.

Pošli tento příspěvek svému blízkému