Mauricius × Mauritius

V tomto případě výrazy Mauricius i Mauritius označují tutéž skutečnost – ostrov v západní části Indického oceánu.

Oba výrazy jsou dle českého pravopisu správné a lze je použít jako synonyma. Při užití ani jedné z variant neuděláme chybu. U podoby Mauritius ale musíme dbát na respektování výslovnosti, a to [mauricius], oba tvary se pak budou vyslovovat zcela shodně.

Příbuzné přídavné jméno poté zní: mauricijský/ mauritijský. Zeměpisné jméno poté skloňujeme klasicky dle českého vzoru hrad/les. Spojení „modrý mauricius“ pojmenovává jednu z nejvzácnějších známek na světě (oblast filatelie).

Příklady:

Letošní dovolenou strávíme na Mauriciu/Mauritiu.

Do mé sbírky známek mi chybí už jen modrý mauricius.

Pošli tento příspěvek svému blízkému