Koncovky přídavných jmen v souhrnném cvičení 3

15 úloh | Typ cvičení Pravokvíz | Obtížnost 4. třída ZŠ, 5. třída ZŠ, 6. třída ZŠ, 7. třída ZŠ, 8. třída ZŠ

Koncovky přídavných jmen je jedna z kategorií na Pravopisně.cz. Ač není příliš obtížná, stejně dělá tato látka mnoha žákům problémy.

Český pravopis se nejlépe naučíte neustálým procvičováním, ovšem i pravidla psaní koncovek přídavných jmen je potřeba znát a ovládat. Jestli si tedy nejste zcela jistí, tak vás možná nejprve odkážeme na pravidla.

Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10
Pošli tento příspěvek svému blízkému