Seychely × Seychelly × Seychyly

Výraz Seychely je pro uživatele českého jazyka velmi problematický, a to jednak seskupením netradičních písmen/hlásek, jednak odlišnou výslovností oproti psané podobě slova. Zeměpisný název, který pojmenovává skupinu ostrovů v Indickém oceánu, je správně vyslovován jako [sejšeli].

Psaní „y“ na konci slova si můžeme vysvětlit tak, že se jedná o podstatné jméno pomnožné, pro tuto skupinu je obdobné zakončení časté.

Zbylý pravopis se vázán na původ slova samotného, například v oficiálním názvu – „the Republic of Seychelles“ se též vyskytuje písmeno „e“ a zdvojené „l“ v základu slova, proto není důvod, aby byl tento pravopis při přijetí do českého systému pozměněn.

Příklad:

Na Seychelách se ukrýval český podnikatel Radovan Krejčíř.

Pošli tento příspěvek svému blízkému