Curych × Curich

Ve spisovném českém jazyce se vyskytuje pouze podoba Curych. Jedná se o známé město ve Švýcarsku.

Oficiální německý název města je Zürich, proto by se nabízela podoba s „i“. Slovo se ale zcela začlenilo do českého pravopisu, lze jej běžně skloňovat (Curychu, Curychem atp.), a proto se přizpůsobilo i psaní.

V podobě Curych je tak dodrženo pravopisné pravidlo o psaní „y“ po tzv. tvrdých souhláskách. Stejně tak je tomu i u slov příbuzných, např. curyšský.

Příklady:

Turisté ve Švýcarsku často vyhledávají Curyšské jezero.

Curych je považován za jedno z nejbohatších měst na světě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému