Madeira × Madejra

Českým pravopisem je respektována pouze podoba Madeira. Jedná se o ostrov v Atlantském oceánu, který leží na západ od marockého pobřeží.

I přesto, že je pro nás dvojhláska „ei“ netradiční a máme tendenci ji nahradit vkladným „j“, v tomto případě tak učinit nelze. Je nutné dodržet původní pravopis jména tak, aby nebyl narušen nijak výrazně ani význam, ani podoba slova.

Originální portugalský název též zní „IIha da Madeira“. Stejné pravidlo pro psaní platí i u slov příbuzných: např. madeirský. Vyskytuje se i tvar slova „madeira“ s malým počátečním písmenem, tak označujeme druh dezertního vína, který pochází právě z Madeiry.

Druhým přeneseným významem je pak druh vyšívání nebo tkaniny. Vkladné „j“ je v názvu Madeira žádoucí pouze v souvislosti s výslovností, vyslovujeme totiž [madejra].

Příklady:

Madeira se proslavila výrobou kvalitního vína.

Nechal jsem si našít na halenku bílou madeiru.

Ochutnali jsme výbornou svíčkou na madeiře.

Pošli tento příspěvek svému blízkému