Nizozemsko × Nizozemí × Holandsko

V tomto případě jsou možné všechny tři varianty – Nizozemí, Nizozemsko i Holandsko. Oficiální podobou zeměpisného názvu pro jeden z evropských států je Nizozemsko.

Varianta Nizozemí je spíše neoficiální a není tolik frekventovaná. Stejné je to i s výrazem Holandsko, je považován za nepřesný, protože označuje pouze určitou část území, přesto je ale veřejností přijímán a akceptován jako zcela adekvátní k názvu Nizozemí.

Proto se můžeme setkat s příbuznými slovy, které mají rozdílnou podobu, ale přesto označují stejnou skutečnost. Např. holandský/nizozemský, Holanďan/Nizozemec.

Příklady:

Holandsku/Nizozemí/Nizozemsku se mi velmi líbilo.

Mám slabost pro holandské/nizozemské tulipány.

Pošli tento příspěvek svému blízkému