Grand Canaria × Gran Canaria

Pravopisně správné označení pro třetí největší ostrov Kanárských ostrovů je pouze podoba Gran Canaria.

Jedná se o oficiální název, je tedy nutné jej respektovat. Musíme zde potlačit tendenci zaměnit součást názvu „Gran“ za v českém jazyce známé slovo grand, které ale označuje někoho, kdo je okázale velkorysý, často užíváno ve spojení „dělat granda“.

Výraz Gran s tímto významem souvisí jen okrajově, můžeme jej přeložit jako „velký“. Užívá se i v dalších zeměpisných názvech, např. nejvyšší vrchol italského pohoří – Gran Paradiso.

Příklad:

Ostrovu Gran Canaria je též přezdíváno „Miniaturní kontinent“.

Pošli tento příspěvek svému blízkému