Bahrajn × Bahrain

U zeměpisného názvu Bahrajn je nutné dodržovat a respektovat původní pravopis.

Oficiální název tohoto ostrovní státu ležícího v Perském zálivu též obsahuje podobu Bahrajn s „j“, není tedy důvod, aby v počeštěné podobě slova bylo nahrazeno jiným písmenem.

Pro český pravopis je navíc „j“ výhodné, protože usnadňuje výslovnost (proto čeština do některých slov cizího původu vkládá „j“ navíc – Korea – ale Koreje apod.).

Výraz Bahrajn lze běžně skloňovat podle českého vzoru hrad (Bahrajnu, Bahrajnem). Příbuzná slova také píšeme s „h“- bahrajnský, Bahrajňan atp.

Příklad:

Nejčastějším náboženstvím v Bahrajnu je islám.

Pošli tento příspěvek svému blízkému