Izrael × Stát Izrael

Tento příklad je velmi netradiční a může činit potíže.

Izrael je nutné psát s velkým počátečním písmenem, protože máme na mysli název konkrétního státu v oblasti jihozápadní Asie (podobně si velké písmeno žádají zeměpisná jména např.: Polsko, Německo, Itálie atp.).

Všeobecně platí, že slovo stát je obecné označení, a proto není žádoucí jej psát s velkým počátečním písmenem.

Spojení Stát Izrael je ale výjimkou – nejedná se totiž o kterýkoliv stát; Stát Izrael je oficiální a formálně uznávaný název izraelského státu, tzn. je součástí všech oficiálních dokumentů apod. Slovo stát je tedy složkou vlastního názvu jednoho konkrétního státu.

Příklad:

Izrael / Stát Izrael sousedí například s Jordánskem, Egyptem a Sýrií.

Pošli tento příspěvek svému blízkému