Maledivy × Maledivi

Maledivy je pojmenování pro skupinu ostrovů v Indickém oceáně.

Pravopisně správná je pouze varianta s „y“ na konci. Vysvětlením může být přizpůsobení se českému pravopisnému systému, což je patrné z toho, že výraz lze běžně skloňovat (Malediv, Maledivám, Maledivách apod.).

Navíc se dle českých zásad jedná o podstatné jméno pomnožné a právě zakončení na „y“ je jedno z možných, (např. Čechy, Athény, Filipíny, Seychely atp.). Slova příbuzná pak tvoříme zcela klasicky – maledivský, Maledivan i Maledivec.

Příklady:

Maledivy jsou častým cílem turistů, zejména v letním období.

Pošli tento příspěvek svému blízkému