Betlém × betlém

Pravopisně správné jsou obě varianty, lze napsat Betlém i betlém, s velkým i malým počátečním písmenem. Je ale nutné dodržovat základní zásady pro psaní velkých písmen.

Betlém, s velkým počátečním písmenem, označuje konkrétní město v centrální části Západního břehu Jordánu nacházející se několik kilometrů od Jeruzaléma. Dle Bible je Betlém místem, kde se narodil Ježíš Nazaretský. Jedná se tedy o název města, je nutné psát velké písmeno.

Oproti tomu betlém, s malým počátečním písmenem, pojmenovává výtvarné zobrazení Ježíšova narození obrázky a figurkami. Někdy se též používá výraz jesličky. Přídavné jméno odvozené od slova betlém je psáno klasicky s malým počátečním písmenem (betlémský), výjimkou je spojení Betlémská kaple (jedná se o součást názvu).

Příklady:

Město Betlém je významné poutní místo křesťanů.

Se školou jsme se před Vánoci vydali na prohlídku třebechovického betlému.

Výroba betlému je stará vánoční tradice.

Pošli tento příspěvek svému blízkému