Himalaj × Himálaj

Spisovný český jazyk považuje za správnou pouze podobu Himálaj s dlouhým „á“. Vysvětlením pro tento pravopis je původní název, ve kterém je také naznačena délka samohlásky.

Protože se jedná o zeměpisné jméno, které označuje jedno konkrétní pohoří v Asii, musíme přijmout původní pravopis, nelze jej nijak komolit.

Ale slovo se částečně počeštilo tak, že jej lze běžně skloňovat dle českých zásad (Himálaje, Himálaji, zvláštní pozornost by měla být věnována 7. pádu, který zní Himálajem). Dřívější základní tvar slova byl Himálaje.

Příklad:

Himálaji se nachází deset ze čtrnácti nejvyšších vrcholů světa.

Pošli tento příspěvek svému blízkému