Aljaška × Aliaška

Původní název tohoto poloostrova v severozápadní části Severní Ameriky byl „Alyeska“, což znamenalo „Velká země“. Současný oficiální anglický název je Alaska.

Zeměpisný název se zcela začlenil do českého pravopisného systému, což je patrné i z toho, že jej lze zcela běžně skloňovat (Aljašky, Aljašce, Aljaškou atp.). Proto je ale česká podoba slova odlišná od podoby původní- tzn. Aljaška.

V mnoha slovech cizího původu, ve kterých je přítomno více samohlásek za sebou, je vkládána navíc souhláska, aby se usnadnila výslovnost. V tomto případě se jedná o vkladné „j“. (Lze vidět i např. u slov – Korea – ale korejský, Guinea – ale v 6. pádu Guineji).

Odvozené přídavné jméno je pak aljašský. Druhý nabízený tvar by nám tak činil potíže a nebyl by pro náš jazyk přirozený.

Příklady:

Aljašský malamut je označení pro velkého severského psa.

Eskymáci jsou původní obyvatelé území Aljašky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému