Sedřít × zedřít

 

Obě varianty jsou správné, liší se ale významem. Sedřít např. kůži, zatímco zedřít se – vykonávat něco namáhavého.

Dávejte tedy pozor na kontext kolem daného slovního spojení – jedině díky tomu dokážete odhalit případné chyby ve vlastním (či cizím) textu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému